ważne ustawy

Ważne ustawy dla przedsiębiorców oraz serwisów internetowych (i nie tylko) — z punktu widzenia redakcji „Czasopisma Lege Artis”. Wytłuszczenia w tekście oznaczają regulacje, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Wyciąg, gdzie zaznaczono.

Zastrzeżenie prawne: opublikowane teksty mają wyłącznie charakter poglądowy, „Czasopismo Lege Artis” nie jest w szczególności źródłem prawa i nie służy promulgacji aktów prawnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za aktualność i prawidłowość treści opublikowanych aktów prawnych. W każdym przypadku należy korzystać ze źródeł w postaci Dziennika Ustaw.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)