ważne ustawy

Ważne ustawy dla przedsiębiorców oraz serwisów internetowych (i nie tylko) — z punktu widzenia redakcji Lege Artis. Wytłuszczenia w tekście oznaczają regulacje, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Wyciąg, gdzie zaznaczono.

Zastrzeżenie prawne: opublikowane teksty mają wyłącznie charakter poglądowy, czasopismo Lege Artis nie jest w szczególności źródłem prawa i nie służy promulgacji aktów prawnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za aktualność i prawidłowość treści opublikowanych aktów prawnych. W każdym przypadku należy korzystać ze źródeł w postaci Dziennika Ustaw.