Czy samobójstwo w sprowokowanym wypadku samochodowym skutkuje odpowiedzialnością ubezpieczyciela z polisy na życie?

ubezpieczenie życie samobójstwo

Czy ubezpieczenie na życie dotyczy także sytuacji, kiedy ubezpieczony-poszkodowany popełnił samobójstwo — w sfingowany, przez siebie wypadku samochodowym? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 listopada 2018 r., sygn. akt V ACa 1436/17). Orzeczenie wydano w sprawie z powództwa, jakie kobieta wytoczyła towarzystwu ubezpieczeniowemu o odszkodowanie za śmierć jej męża w wypadku samochodowym. Sprawy miały … Dowiedz się więcej