Ochrona przedemerytalna pracownika a uzyskanie prawa do renty (uchwała SN III PZP 9/15)

A skoro wczoraj Sąd Najwyższy wydał parę uchwał, warto poświęcić uwagę jednej z nich — związanej z jakże lubianą i docenianą tematyką prawa pracy — a dokładnie ochrony przedemerytalnej pracownika w kontekście uzyskania prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. uchwała Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2016 r. (III PZP 9/15) ​Przepis art. … Czytaj dalej