Oznaczenie sądu w przypadku niemożliwości ustalenia sądu właściwego miejscowo

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

A teraz coś z całkiem innej beczki: jeśli w sprawie nie można ustalić sądu właściwego miejscowo, strona lub sąd ma prawo zwrócić się do SN o oznaczenie sądu, do którego trafi powództwo. Czy to jednak oznacza, że można ad hoc wystąpić o oznaczenie sądu właściwego miejscowo? Czy taki wniosek może być potraktowany jako zamiar zrzucenia … Czytaj dalej