Czy apteczka samochodowa jest obowiązkowa?

odpowiedzialność komentarze

Stara i dobra wątpliwość pojawiająca się niekiedy w rozmowach Polaków-kierowców: czy apteczka samochodowa jest obowiązkowa? Pytanie krótkie, odpowiedź ździebko wykrętna: to zależy. Sięgając bowiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) można zauważyć, że tzw. apteczka doraźnej pomocy jest obowiązkowym w przypadku takich … Czytaj dalej