ALFA… BRAVO-CRP… gdzie są zarządzenia o wprowadzeniu stopni alarmowych?

No dobrze, ten temat zasługuje chyba na osobną notkę: bodajże od wczoraj mamy stopień alarmowy ALFA, bodajże od dzisiaj BRAVO-CRP BETA-CRP (por. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych) — konia z rzędem temu, kto pokaże gdzie to jest opublikowane!


stopień alarmowy alfa beta

Szef ABW powołuje się na zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów… którego nie ma w Monitorze Polskim!


Zacznijmy od początku:

 • zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy antyterrorystycznej:

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki — minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów (…)

 • zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych zarządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy podlegają publikacji w Monitorze Polskim;
 • media informowały, że stopień ALFA został wprowadzony w lipcu 2016 r. w związku z organizacją warszawskiego szczytu NATO. Szukałem wówczas potwierdzenia w Monitorze Polskim — nie znalazłem;
 • jednak szef ABW w swoim zarządzeniu nr 57 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem na obszarze miasta stołecznego Warszawy pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2016 r. poz. 24) powołuje się na jakieś zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów:

W związku z wprowadzeniem zarządzeniem nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego — na obszarze miasta stołecznego Warszawy — pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) (…)

 • niestety, w Monitorze Polskim nie ma takiego zarządzenia — ostatnie opublikowane zarządzenie nosi nr 88 (z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, M.P. z 2016 r. poz. 637) — i do dziś nic więcej… — proszę bardzo można sobie poklikać: Monitor Polski 2016.

Sięgając do ustawy zasadniczej: owszem, zgodnie z art. 88 ust.1 Konstytucji RP promulgacja aktu jest warunkiem wejścia w życie „ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego” — zarządzenia jako akty wewnętrznie obowiązujące obowiązują tylko jednostki podległe (art. 93 ust. 1 Konstytucji RP) — niemniej można mieć poważne wątpliwości co najmniej co do legalności takiego zaniechania.

Raz, że skoro zarządzenie miało być ogłoszone, to niech będzie ogłoszone; dwa — to poważniejsza konstatacja — coś tu nie gra, skoro czwarty de facto stan nadzwyczajny można wprowadzić aktem takiej rangi. Może ALFA czy BRAVO BETA nie są dla nas szczególnie dotkliwe, ale już CHARLIE i DELTA dają prawo wprowadzenia zakazu odbywania zgromadzeń i imprez masowych (art. 21 ustawy) — a to już jest ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, które co do zasady powinno podlegać wyraźnemu ogłoszeniu… (i nie mam pewności czy tryb wskazany w tym przepisie jest wystarczający).

PS [26 lipca] ja bardzo przepraszam, ale tak się zaaferowałem, że cały czas pisałem BETA zamiast BRAVO… no brawo, brawo… ;-)

 • RYBY

  Oj tam! Oj tam!
  Przecież to jest tajne, znaczy się – „wiem, ale nie powiem”
  Nie po to wprowadzali ustawę „antyterrorystyczną” żeby teraz coś tam publikować.

 • Można też przypuszczać, że przepis się nie przyjął…

 • sjs

  Chyba jednak się przyjął. Wczoraj przez kilka godzin pod moim domem stały 3 radiowozy z kolczatką gotową do rozwinięcia. Najwyraźniej zabezpieczali imprezę związaną z ŚDM.

 • Miałem na myśli te głupoty o publikacji aktów normatywnych…

 • sjs

  Sorry

 • Niecamaco :)

  A wierni opanowali nawet peryferie Wrocławia.

 • b52t

  W centrum ponoć też ich wiele. Widziałem ich trochę wczoraj w okolicach rynku.

 • Wczoraj ledwo się przedostałem przez pl. Wolności.

 • sjs
 • O, dziękuję :)

  To pismo RCL (to nie my, pytać MSW) widziałem, paradne. KPRM też wie swoje…

 • sjs

  Paradoksalnie jest to dowód na to, że wyroki TK obowiązują bez publikacji.

 • Paweł

  Zarządzenie w tej sprawie, aby obowiązywało, nie musi być publikowane w
  Monitorze Polskim – poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

 • Patryk Słowik

  To zależy kogo ma dotyczyć. Bo jak służby to wystarczy im rzeczywiście doręczyć. Ale przecież uzasadnienie do projektu ustawy AT wskazywało, że przyjmuje się model zarządzeń (czyli aktów publikowanych w Monitorze Polskim), bo stopnie alarmowe są tak naprawdę adresowane do wszystkich obywateli.
  Coś niespójne to stanowisko rządu. Zabawne było też tłumaczenie pana Bochenka dotyczące ostatniego zarządzenia, że poprzednie zarządzenie (przed szczytem NATO) też nie zostało opublikowane. Ja bym się nie chwalił ;)

 • sjs

  To wina Tuska. Jego zarządzenie też nie było opublikowane. :)