Doręczenie korespondencji pełnomocnikom poprzez portal informacyjny (bo koronawirus)

Krótko i na temat, bo chociaż fale koronawirusa jakby niższe, a ustawa o doręczeniach elektronicznych ante portas (już wkrótce postaram się poświęcić jej kilka tekstów) — władza czuwa, czego dowodem jest garść nowych przepisów umożliwiających doręczenie korespondencji sądowej poprzez portal informacyjny (co ciekawe ukrytych pod niepozorną ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r. poz. 1090).

A mianowicie, w dużym skrócie:

  • wszystkie pisma procesowe — od momentu wejścia w życie ustawy, i tak przez okrągły rok po odwołaniu ostatniego ze stanów epidemicznych — sporządzone przez profesjonalnych pełnomocników, muszą zawierać adres listelowy i numer telefonu „przeznaczone do kontaktu z sądem”; brak danych kontaktowych będzie traktowany jako wada formalna;
  • sęk bowiem w tym, że w ciągu tego roku sądy co do zasady będą wysyłać do pełnomocników całą korespondencję wyłącznie elektronicznie (aczkolwiek oprócz pism, które pochodzą od stron postępowania);
  • doręczenie korespondencji poprzez portal informacyjny sądu będzie skuteczne w dniu zapoznania się przez adwokata czy radcę prawnego z korespondencją, a jeśli pełnomocnik nie raczy się z nim zapoznać — będzie uznane za skuteczne po upływie 14 dni od jego udostępnienia w portalu informacyjnym;
  • jakby ktoś miał wątpliwości: doręczenie poprzez portal informacyjny będzie wiązało się ze wszystkimi skutkami procesowymi określonymi w kpc (art. 15zzs(9) ust. 4);

art. 15zzs(9) ust. 1-3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs(1), w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.
2. W okresie wskazanym w ust. 1, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym
służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz
z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.
3. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym.
W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma
w portalu informacyjnym.

  • wszystko jasne i oczywiste? nie sądzę, albowiem pomijając nawet nieco mylące sformułowania (pełnomocnik powinien podać adres listelowy i numer telefonu „do kontaktu z sądem” — literalnie oznacza to, że sąd będzie odbierał korespondencję wyłącznie z tego adresu i tego telefonu): warunkiem doręczenia via portal informacyjny sądu jest brak możliwości wykorzystania „sytemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe”;
  • ki diabeł? czy to oznacza, że w swej nieskrywanej mądrości prawodawca już zakłada, że ustawa o doręczeniach elektronicznych sobie, a życie sobie? czy jednak chodzi o to, że zasadniczo będą dzwonić i wysyłać pisma na pocztę elektroniczną — a jak się nie uda, to korespondencja będzie wystawiana w portalu?
  • trudno powiedzieć; natomiast jest jasne, że z okazji koronawirusa (i) co do zasady sąd będzie rozpoznawał sprawy w składzie jednego sędziego także w apelacji — i tak przez okrągły rok od odwołania ostatniego ze stanów epidemicznych (art. 15zzs(1) ust. 1 pkt 4 ustawy w/s COVID-19); (ii) nie będzie zgromadzeń ogólnych w sądach i trybunałach — jeśli prezes (sądu lub trybunału, nie partii) sobie tego nie zażyczy; etc.,etc.;

art. 6 ust. 2 ustawy
Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sąd rozpoznawał w składzie innym niż jednego sędziego, w dalszym ciągu prowadzone są przez tego sędziego, któremu sprawa została przydzielona jako referentowi, do zakończenia sprawy w danej instancji.

  • przepisy wejdą w życie po 14-dniowym vacatio legis (liczonym od promulgacji, która nastąpiła w piątek) — ale stosuje się je do wszystkich wszczętych i niezakończonych postępowań — zaś w sprawach rozpoznawanych w składzie wieloosobowym automagicznie jednym-jedynym sędzią stają się sprawozdawcy.

Zwracam uwagę, że ten cyrk ma trwać przez jeden rok od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego — co oznacza, że wszystko wisi na włosku decyzji Rady Ministrów, a nawet jednego ministra zdrowia.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

23 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
23
0
komentarze są tam :-)x