Tag: Dziennik Ustaw

Od jutra wracają „godziny dla seniorów”

wracają Godziny dla seniorów

Krótko i na temat: od jutra w sklepach wracają „godziny dla seniorów” — a to za sprawą opublikowanej właśnie nowelizacji rozporządzenia w/s koronaobostrzeń (rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i…

Od dziś cała Polska znów w maseczkach (chyba że ktoś ma zaświadczenie lekarskie, z czym oczywiście też będzie wesoło)

obszar zero cała Polska

Jak przypuszczałem przepisy wprowadzające na terenie całej Polski „żółtą strefę epidemiczną” (a właściwie „obszar żółty”) opublikowano szczerą nocą (ok. 23:00), co oznacza, że chętni mieli mniej-więcej godzinę na zapoznanie się z nowymi obostrzeniami (rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020…

Zniesienie kwarantanny dla małżonków i dzieci obywateli polskich przybywających spoza strefy Schengen

zniesienie kwarantanny cudzoziemców małżonków dzieci

Krótko i na temat, ale warto wspomnieć, że oto kończy się jeden z większych absurdów restrykcji prawnych związanych z epidemią koronawirusa: już od jutra obowiązkowej kwarantannie nie będą podlegać także przekraczający zewnętrzną granicę Polski (czyli powracający do kraju) cudzoziemcy — małżonkowie…

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 r.

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano wyniki wyborów prezydenckich z 12 lipca 2020 r. (obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2020 r. poz.…