Dostęp do nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej w celu zapewnienia telekomunikacji

dostęp do budynku zapewnienie telekomunikacji

Ten temat też czasem wraca, nawet jeśli nie w pytaniach do redakcji, to w różnych internetowych komentarzach i utyskiwaniach: deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa nie chce zgodzić się na wejście na osiedle innego operatora internetowego lub telewizji kablowej, czy można coś z tym zrobić? Ano można, o czym spróbuję odpowiedzieć bazując na wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Czytaj dalej