CTRL+C CTRL+V z innego wyroku sądowego

A teraz coś z całkiem innej beczki: pytają mnie czasem P.T. Czytelnicy o błędy niemerytoryczne w orzeczeniach sądowych — zwłaszcza literówki, pomieszane zdania, przypadkowe wrzutki w uzasadnieniach wyroków. Słowem: czy (niemerytoryczny) błąd w uzasadnieniu — ewidentne CTRL+C CTRL+V innego wyroku — może być podstawą apelacji?

Na poświęcony temu passus udało mi się trafić w uzasadnieniu orzeczenia opisanego przy okazji rozważań o odpowiedzialności za psa wyskakującego z kojca (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 27 grudnia 2016 r., sygn. akt V Ka 1138/16), gdzie oskarżony podniósł tego rodzaju błąd w uzasadnieniu wyroku skazującego.

A sąd II instancji mu na to, krótko i węzłowato:

W uzasadnieniu apelacji skarżący podniósł, że w treść uzasadnienia sądu rejonowego wkradł się fragment innego uzasadnienia co deprecjonuje autorytet wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście nie powinno to mieć miejsca, natomiast kwestia ta nie ma znaczenia dla możliwości oceny zasadności rozstrzygnięcia poprzez analizę uzasadnienia wyroku.

Przypomnijmy, że elementy uzasadnienia wyroku wydanego przez sąd w sprawie karnej określa art. 424 kpk — z którego wynika, iż uzasadnienie powinno zawierać opis stanu prawnego i faktycznego, który pozwolił na taką a nie inną wykładnię i subsumpcję — natomiast zgodnie z art. 425 par. 2 kpk apelacja może dotyczyć także samego uzasadnienia.

z kodeksu postępowania karnego
art. 424 § 1. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe:
1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych;
2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.
§ 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających oraz przy innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku. (…)
art. 425 § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia.

Reasumując: sędziowie też są ludźmi i chociaż sito selekcji jest tkane dość gęsto, nie da się wykluczyć błędów — natomiast niemerytoryczny błąd, który nie przeszkadza w prawidłowej ocenie sprawy, nie może być podstawą do uchylenia wydanego wyroku, w którym pojawiło się jakieś CTRL+V.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x