Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi prasowej

W Dzienniku Ustaw opublikowano zapowiadaną jakiś czas temu nowelizację prawa prasowego zmieniającą zasady autoryzacji wypowiedzi prasowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2173). Nie jest to może rewolucja (oczyma wyobraźni widzę te nagłówki w mediach), ale zmiany powinny nieco ułatwić życie dziennikarzom.

A mianowicie:

 • autoryzacja prasowa nadal dotyczyć będzie świeżych wypowiedzi — „świeżych” w tym sensie, że jeszcze nieopublikowanych — ale i takich, które nie zostały publicznie wygłoszone (to jest nowość);
 • autoryzacja nadal dotyczyć ma tylko tych wypowiedzi, które dziennikarz chce „dosłownie” zacytować — przypominam, że autoryzacja nie obejmuje ani adiustacji tekstu, ani ingerencji w omówienie czyjejś wypowiedzi;
 • istotną nowością jest obowiązek poinformowania rozmówcy o prawie do autoryzacji. Dziennikarz ma obowiązek udzielić swemu rozmówcy tej informacji przed rozmową (art. 14a ust. 3 prawa prasowego);

art. 14a ustawy prawo prasowe (w brzmieniu od 11 grudnia 2017 r.)
1. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie.
2. Dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
3. Osoba udzielająca informacji niezwłocznie po uzyskaniu od dziennikarza informacji, o której mowa w ust. 2, zgłasza mu żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
4. Osoba udzielająca informacji dokonuje autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:
1) 6 godzin — w odniesieniu do dzienników,
24 godzin — w odniesieniu do czasopism
— chyba że strony umówią się inaczej. (…)

 • kolejną ważną nowością jest to, że indagowany nie może potraktować instytucji autoryzacji jak piasku, w który struś chowa głowę — rozmówca musi zażądać autoryzacji swej wypowiedzi niezwłocznie (art. 14a ust. 3), zaś sama autoryzacja musi być dokonana w określonym (dość krótkim) czasie (art. 14a ust. 4) — pod rygorem uznania, że jest OK (art. 14a ust. 7);
 • ważne: nie jest autoryzacją „podmiana” pytań, dodanie nowych informacji ani nawet zmiana kolejności wypowiedzi (art. 14a ust. 6) — czyli wreszcie autoryzacja nie może oznaczać prawa do nawijania makaronu na uszy dziennikarzom;
 • uniemożliwienie skorzystania z prawa do autoryzacji jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny (art. 49b ust. 1 prawa prasowego);
 • na osłodę: jeśli dziennikarz zrobi wszystko jak należy, ale rozmówca staje dębem — opublikowanie wypowiedzi „identycznej z udzieloną” nie jest naruszeniem przepisów o autoryzacji (art. 49b ust. 2);
 • z ciekawostek: nowelizacja uchyla przepisy o Radzie Prasowej przy premierze (cały rozdział 3, de facto składający się z art. 17 prawa prasowego).

Dla jasności: nowelizacja prawa prasowego wchodzi w życie za 14 dni i będzie ona miała zastosowanie tylko do wypowiedzi udzielonych po jej wejściu w życie.

1 comment for “Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi prasowej

 1. 28 listopada 2017 at 14:03

  “obowiązek poinformowania rozmówcy o prawie do autoryzacji”
  Toż to Miranda, jak nic…
  Ale tam przynajmniej ustalono, co policjant…dziennikarz ma powiedzieć podejrzanemu…

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.