Aptekom nie wolno sprzedawać produktów leczniczych na Allegro (II GSK 1269/16)

Krótkie pytanie: aptece wolno prowadzić sprzedaż produktów leczniczych na Allegro — czy jednak korzystanie z takiej platformy może być zakwalifikowane jako niedopuszczalne pośrednictwo? (wyrok NSA z 27 lutego 2018 r., II GSK 1269/16).


sprzedaż produktów leczniczych allegro

Sprzedaż produktów leczniczych na Allegro jest niedopuszczalna — aptece wolno sprzedawać leki OTC wyłącznie za pomocą własnej strony internetowej (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję, w której zakazał aptece prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych na internetowym portalu aukcyjnym Allegro.

Skarga na decyzję została prawomocnie oddalona przez NSA: generalną zasadą prawa farmaceutycznego jest, że detaliczny obrót produktami leczniczymi prowadzony może być w ogólnodostępnych aptekach (art. 68 ust. 1 pf). Dopuszczalne jest prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków OTC (art. 68 ust. 3 pf), jednak definicja sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych (art. 2 pkt 37aa pf) wyklucza możliwość pośrednictwa w sprzedaży — a przecież portal aukcyjny jest pośrednikiem.

par. 2 ust. 1 rozporządzenia w/s wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
Warunkiem realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest złożenie zamówienia:
1) w miejscu prowadzenia apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, zwanych dalej „placówkami”;
2) telefonicznie;
3) faksem;
4) za pomocą poczty elektronicznej;
5) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.

Warunki sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza precyzyjnie określają przepisy wykonawcze, które wyraźnie wskazują, że obrót ten może być prowadzony wyłącznie za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki (par. 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MZ w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych).

art. 2 pkt 37aa ustawy — prawo farmaceutyczne
sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych — jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Co ciekawe zdaniem NSA nietrafny był argument, iż rozporządzenie de facto zawęża pojęcie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych (skarżąca apteka twierdziła, że prawa farmaceutycznego nie sposób wywieść zakazu sprzedaży leków OTC na Allegro) — albowiem rozporządzenie wprowadza zamknięty katalog sposobów składania zamówienia, podczas gdy definicja sprzedaży wysyłkowej posługuje się otwartym katalogiem — ale środków porozumiewania się na odległość.

7 comments for “Aptekom nie wolno sprzedawać produktów leczniczych na Allegro (II GSK 1269/16)

 1. Ja
  10 kwietnia 2018 at 12:50

  Ciekawe co będzie – tysiące aukcji, niektóre apteki mają konta na allego powyżej 8 lat.

  • Olgierd Rudak
   10 kwietnia 2018 at 13:56

   Teoretycznie decyzja w każdej indywidualnej sprawie…
   … albo Allegro wycofa taką możliwość.

 2. Ja
  10 kwietnia 2018 at 20:44

  Wątpię, żeby byli tacy szybcy do tego. Mają, jak dobrze pamiętam, 4% prowizji od kwoty sprzedaży.

  • Olgierd Rudak
   11 kwietnia 2018 at 08:41

   Chyba że nieco przyciśnie regulator ;-)

 3. 12 kwietnia 2018 at 15:00

  Czyli na ebayu można?

  • Olgierd Rudak
   12 kwietnia 2018 at 16:07

   Jeśli podchwytliwość pytania sprowadza się do zagadnienia czy decyzja administracyjna jako akt normatywny indywidualny i konkretny może regulować sprawy nieokreślone w jej treści — czyli jeśli w decyzji pada słowo „Allegro”, a nie pada „eBay”, to ma to znaczenie — to odpowiedź brzmi: tak, można.

   Ba, nawet patrząc do ustawy powiedziałbym, że można, bo ustawa jako tako nie zakazuje owego pośrednictwa. Natomiast sprzedaż na Allegro narusza przepisy rozporządzenia, które — i tu się z NSA nie zgadzam — jest niezgodne z ustawą (ale NSA nie musi się zajmować kwestią legalności aktów wykonawczych).

 4. Alicja Wachowska
  22 kwietnia 2018 at 01:00

  A co z samym Allegro ? Skoro jest pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi to czy nie powinien zostać wpisany do rejestru pośredników ? a może prowadzi nielegalny obrót produktami leczniczymi- sankcja karna

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.