Umowa podpisana przez nieumocowanego pracownika firmy jest bezskuteczna

zawarcie umowy osobę nieupoważnioną

Czy pracownik spółki jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki? Czy upoważnienie do składania oświadczeń za firmę może wynikać z samego stosunku zatrudnienia? Czy jednak należy to traktować jako zawarcie umowy przez osobę nieupoważnioną, które nie wiąże podmiotu, jeśli nie udzielił stosownego pełnomocnictwa? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 sierpnia 2020 r., VII … Czytaj dalej

Czy można dostać karę za jeden dzień przekroczenia terminu na zgłoszenie sprzedaży auta?

motorower czterokołowiec lekki

Czy za jednodniowe przekroczenie terminu na zgłoszenie sprzedaży samochodu też może grozić administracyjna kara pieniężna? Od kiedy liczyć termin na zgłoszenie transakcji: od daty wskazanej na umowie, czy od dnia wydania rzeczy kupującemu? Czy wystarczy, że kupno auta zgłosi (i pojazd przerejestruje) nabywca? I, wcale nie na marginesie: czy obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu dotyczy także … Czytaj dalej

6 grudnia 2020 r. — dodatkowa niedziela handlowa (sklepy (będą mogły być) otwarte)

Zakaz handlu niedziele

Krótko i na temat, bo i tak się boję, że tutejsze łamy mogą niebezpiecznie zbliżać się do portalozy („czy w niedzielę sklepy otwarte?”). Więc tak, w niedzielę 6 grudnia 2020 r. wydarzy się dodatkowa niedziela handlowa — sklepy będą (mogły być) otwarte, a to za sprawą świeżo opublikowanej ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie … Czytaj dalej

Unijna swoboda przepływu towarów dotyczy także legalnych czeskich wyrobów z konopi (wyrok TSUE)

legalne czeskie wyroby konopi

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że legalne czeskie wyroby z konopi (zawierające kannabidol CBD) nie mogą być zakazane w innych państwach Unii Europejskiej, chyba że badania potwierdzą negatywny wpływ CBD dla zdrowia ludzkiego — ponieważ oznacza naruszenie unijnej swobody przepływu towarów. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 19 listopada 2020 r. … Czytaj dalej

Od jutra wracają „godziny dla seniorów”

wracają Godziny dla seniorów

Krótko i na temat: od jutra w sklepach wracają „godziny dla seniorów” — a to za sprawą opublikowanej właśnie nowelizacji rozporządzenia w/s koronaobostrzeń (rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2020 poz. 1797). Dla jasności, w … Czytaj dalej