Obowiązek rejestracji samochodu sprowadzanego z EU w ciągu 30 dni (kary, kary, jak w „stoi kara na kornerze”)

Krótko i na temat: już od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązek rejestracji sprowadzonego samochodu (ale tylko używanego, przywiezionego z innego państwa Unii Europejskiej) i będą kary — za brak terminowej rejestracji sprowadzonego pojazdu, a także za niedotrzymanie terminu zgłoszenia sprzedaży lub kupna auta.


obowiązek rejestracji sprowadzonego samochodu
Pół-żartem, pół-serio można zacytować powiedzonko, które odegrało pewną rolę w wyborach prezydenckich (w U.S.A., w 1960 r.): „czy kupiłbyś od tego człowieka samochód?”(pytanie już nieaktualne, Audica sprzedana 2 lata temu) (fot. Magdalena Rudak, CC-BY-SA 3.0)

A dokładnie:

 • każdy właściciel używanego pojazdu sprowadzanego z EU ma obowiązek zarejestrować maszynę w urzędzie — w terminie 30 dni od jego sprowadzenia (art. 71 ust. 7 pord);

art. 71 ust. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579
Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

 • pytanie: dlaczego obowiązek dotyczy wyłącznie pojazdów kupionych w innym unijnym państwie? moim zdaniem dlatego, że auta sprowadzane spoza EU mają jeszcze gorzej (są dopuszczone do ruchu tylko na 30 dni, art. 71 ust. 6 pord);
 • dla jasności: ten przepis dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów używanych („niebędących nowym pojazdem”) — czyli takich, które są fabrycznie nowe i nie były uprzednio zarejestrowane (art. 2 pkt 62 pord), co literalnie należy rozumieć, że kupując pojazd nowy nie mamy obowiązku go rejestrować;
 • dla rozwiania wątpliwości: obowiązek rejestracji sprowadzonego samochodu nie dotyczy komisów — bo komisant jest pewnego rodzaju „pośrednikiem” w sprzedaży cudzej rzeczy (nie jest właścicielem sprzedawanej rzeczy);
 • natomiast oczywiście wymóg ten dotyczyć będzie handlarzy wykupujących lepsze lub gorsze używki poza granicami naszego pięknego kraju (no i oczywiście każdego, kto sam sobie takie auto zechce ściągnąć);
 • przy okazji dochodzi trochę obowiązków dla sprzedających używane sprowadzone samochody, którzy sprzedają je przed pierwszą rejestracją w Polsce — otóż mamy nowy obowiązek odnotowania w umowie sprzedaży daty sprowadzenia samochodu i dołączenia stosownego oświadczenia (par. 6 ust. 6 rozporządzenia z 2017 r. w/s rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych), natomiast kupujący będzie miał obowiązek przedstawić do oświadczenie przy rejestracji (przy okazji są nowe wzory wniosków o rejestrację pojazdów);

par. 6 ust. 6 rozporządzenia w/s rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (dodany rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2483)
W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
2) dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 • nie jest natomiast nowością przepis nakazujący zawiadomienie, w ciągu 30 dni, o „nabyciu lub zbyciu” pojazdu zarejestrowanego (art. 78 ust. 2 pkt 1 pord) — i tu znów podkreślę: autokomis samochodów nie odkupuje od dotychczasowych właścicieli, ale nie mama wątpliwości, że znaleziona za wycieraczką ulotka „kupię to auto” oznacza, że kupujący będzie jego właścicielem — więc musi zgłosić kupno (i przerejestrować pojazd) na siebie;
 • zgłoszenie kupna lub sprzedaży należy dokonać „w terminie nieprzekraczającym 30 dni” — ale skoro ustawa nie precyzuje od jakiego momentu liczymy ten okres, można pytać: od zawarcia umowy? czy od przeniesienia własności? moim zdaniem oczywiście termin ten rozpoczyna bieg w dniu, w którym dochodzi do zmiany właściciela rzeczy (umowę możemy podpisać dziś, ale w umowie możemy zastrzec, że wydanie auta i przeniesienie własności nastąpi po zapłacie);
 • dla niepewnych: dane o zbyciu pojazdu — dacie zgłoszenia, dacie zbycia, dane nabywcy — też są wpisywane do Centralnej Ewidencji Pojazdów (art. 80b ust. 1 pkt 5 pord), co generalnie wyklucza hipotetyczne kombinacje z cyklu „kupiłem, ale nie zarejestruję, więc będę tankował i zbierał mandaty na poczet poprzedniego właściciela samochodu”;
 • i teraz coś, co tygrysy lubią najbardziej: za naruszenie obowiązku rejestracji sprowadzanego samochodu w ciągu 30 dni można dostać karę od 200 złotych do 1 tys. złotych (art. 140mb pkt 1 pord);
 • analogicznej karze podlega brak zawiadomienia urzędu o kupnie lub sprzedaży używanego i zarejestrowanego auta (art. 140mb pkt 2 pord);

art. 140mb pord
Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
— podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 • jakby ktoś pytał: kara za nieprzerejestrowanie lub brak zgłoszenia umowy sprzedaży samochodu jest nakładana przez starostę w drodze decyzji administracyjnej (czyli nie jest wykroczeniem, ale gdyby coś znaleźli, zbieg sankcji jest wykluczony, art. 140n ust. 7 pord) i podlega egzekucji w trybie przepisów ordynacji podatkowej;
 • co oznacza, że lepiej nie olewać, bo — zważywszy, że kary pieniężne stanowią dochód powiatu — pracownicy wydziałów komunikacji mogą mieć predylekcję do sprawdzania czy aby petent nie pojawił się w okienku po 31 dniach.

Przepisy wprowadzające obowiązek rejestracji sprowadzonego używanego samochodu wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r. — ale ponieważ nie ma szczegółowych przepisów przejściowych, już dziś wróżę spory czy dotyczy on także aut już sprowadzonych, ale niezarejestrowanych (moim zdaniem oznacza to, że oczywiście obowiązkowi temu podlegają auta zalegające na placach czy w stodołach).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

20 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
20
0
komentarze są tam :-)x

Discover more from Czasopismo Lege Artis

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading