Czy wiecie, że… jakie są kary za naruszenie przepisów o PPK?

A skoro już od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe PPK będą dotyczyły pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób — czy wiecie, że…? ustawa o pracowniczych programach kapitałowych najeżona jest przepisami penalizującymi naruszenie różnorakich zakazów i nakazów? A mianowicie: uchybienie w zawarciu przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie (do kiedy trzeba podpisać … Czytaj dalej