Czy wiecie, że… jakie są kary za naruszenie przepisów o PPK?

A skoro już od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe PPK będą dotyczyły pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób — czy wiecie, że…? ustawa o pracowniczych programach kapitałowych najeżona jest przepisami penalizującymi naruszenie różnorakich zakazów i nakazów? A mianowicie: uchybienie w zawarciu przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie (do kiedy trzeba podpisać … Czytaj dalej

O tym, że datą wydania rozporządzenia jest dzień, w którym minister je podpisał (więc wzór deklaracji dot. rezygnacji z PPK jest niekonstytucyjny)

Jako się rzekło (a raczej jak słusznie zauważył P.T. Czytelnik): rozporządzenie MinFin określające wzór deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK nosi datę 12 czerwca 2019 r., podpis Teresy Czerwińskiej — która przestała piastować funkcję ministerialną 4 czerwca 2019 r. (MP z 2019 r. poz. 476). Niezależnie od tłumaczeń urzędników, którzy wyjaśniają, że ministerka Czerwińska … Czytaj dalej

Wzór deklaracji o rezygnacji z PPK już w Dzienniku Ustaw (a i tak uczestnictwo w PPK będzie „odżywać” co 4 lata)

wzór deklaracji rezygnacja wpłat PPK

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano dziś przepisy określające wzór deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1102). Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat … Czytaj dalej

Stosowanie określenia „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” w reklamie — jest przestępstwem

Krótko i na temat: w opublikowanej wczoraj ustawie o PPK rzucają się w oczy przepisy karne — na przykład ten, który penalizuje działanie polegające na użyciu określenia „pracowniczy plan kapitałowy”, a nawet skrótu „PPK” w reklamie (ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Dla polepszenia … Czytaj dalej