Czy można mieć całkiem zaśmiecone — własne, prywatne, najmojsze — podwórko?

Odpowiedzialność brak czystości porządku posesji

A skoro kilka dni temu było o tym, że wszystkich interesuje wizerunk zbieraczy śmieci, to dziś czas na kilka akapitów o tym, że zbieranie śmieci na własnym, całkiem prywatnym podwórku, może skończyć się odpowiedzialnością za brak zachowania czystości i porządku na posesji (nieprawomocny wyrok SR w Legionowie z 26 lipca 2019 r., II W 128/19). Orzeczenie wydano … Czytaj dalej