Czy przełożony odpowiada za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez swego podwładnego?

A skoro w piątek było o tym, że czasem trudno powiedzieć czy nieostrożne przechodzenie przez ulicę oznacza spowodowanie czy przyczynienie się do wypadku, w poniedziałek czas na kilka zdań o tym jak wygląda odpowiedzialność przełożonego za szkodę wyrządzoną przez podwładnych — czyli czy szef powinien sprawdzać po pracowniku, bo jak nie, to mu pracodawca zarzuci niedbalstwo … Dowiedz się więcej