Czy rada gminy może wydawać „uchwały nienormatywne” ku czci Konstytucji 3 Maja?

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja to tradycyjnie dobra okazja do refleksji, celebry i wypoczynku — a także okazjonalnych dywagacji: czy rada gminy może podjąć uchwałę niewładczą z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja — i czy uchwała niewładcza może zobowiązywać radę lub inne organy gminy do podejmowania określonych działań? wyrok NSA z 25 kwietnia 2017 r. … Czytaj dalej