Czy polskie sądy są związane orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości EU?

konsumeryzacja przedsiębiorców

A skoro wczoraj było o tym, że zdaniem TSUE najnowsze zmiany legislacyjne w Polsce mogą prowadzić do naruszenia gwarancji sprawiedliwego procesu przed niezawisłym sądem — zakładając, że lada moment może zaistnieć potrzeba lepszego użycia odzyskiwanego Sądu Najwyższego — dziś czas na kilka doniosłych pytań o związanie sądu orzeczeniem prejudycjalnym TSUE: czy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości EU … Czytaj dalej