Kradzież tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego (projekt art. 306b kk)

brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych

A skoro rano było o odpowiedzialności pracownika za używanie służbowego auta w celach prywatnych, to nieco później jest dobry moment na kilka akapitów o tym, że przedstawiony kilka dni temu projekt nowelizacji kodeksu karnego wprowadza przepis penalizujący kradzież, podrobienie lub przerobienie tablicy rejestracyjnej — a także używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu. Chodzi oczywiście o … Dowiedz się więcej