Czy obywatele Ukrainy z prawem tymczasowego pobytu są zwolnieni ze składek na ZUS?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy obywatele Ukrainy podejmujący zatrudnienie na terytorium Polski podlegają ubezpieczeniom społecznym? Czy istotny jest formalny tytuł przebywania w Polsce (pobyt stały, pobyt czasowy)? A jako bonus: czy spójnik „i” w zdaniu wyrażającym normę prawną oznacza koniunkcję dwóch zdań, czy raczej powinien być traktowany jako łączny warunek? (wyrok Sądu … Czytaj dalej