Niepowrót — czyli ile trwa „dzień” w art. 242 par. 2 kk

Kodeks karny nie definiuje pojęcia „dzień”, ale używa go np. w opisie przestępstwa niepowrotu (art. 242 par. 2 kk). Czy terminy prawa karnego materialnego można obliczać na podstawie przepisów kpk, czy jednak właściwe będzie sięgnięcie do prawa cywilnego? wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (III KK 35/17) Przy wykładni użytego na gruncie art. 242 … Dowiedz się więcej