Kara umowna jako sankcja za niedotrzymanie terminów zabudowy nieruchomości (art. 62 UoGN)

Zmieniając nieco ton — czas na dwa akapity o skutkach niedotrzymania terminów zabudowy nieruchomości gruntowej, a dokładnie: nieważności postanowień umownych zastrzegających na tę okoliczność wydumaną karę umowną (na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 października 2015 r. sygn. akt VI ACa 1479/14). Sprawy miały się następująco: miasto wystąpiło o wydanie nakazu zapłaty przeciwko spółce z o.o. … Czytaj dalej