Doręczanie pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym do skrytki pocztowej

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację kpa przewidującą możliwość wysyłania korespondencji kierowanej do strony postępowania sądowoadministracjnyego do skrytki pocztowej (ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2022 r. poz. 1457). Przepisy przewidujące doręczanie pism na … Czytaj dalej