Koronawirusowe „wygaśnięcie zobowiązań” to nie „wygaśnięcie umów”

naruszenie obostrzeń pomoc publiczna

Taka sytuacja, bo gdzieś w mediach przeczytałem, że spec-ustawa w/s koronawirusa przewiduje wygasanie umów w galeriach handlowych (o powierzchni przekraczającej 2 tys. m²) — czy „wygasanie wzajemnych zobowiązań” stron umowy najmu czy dzierżawy oznacza, że ustawodawca wprowadził odgórny (ex lege) nakaz rozwiązywania umów?  Będzie w miarę krótko i w punktach: obowiązująca od dziś ustawa wprowadza, … Dowiedz się więcej