Niszczenie znaków geodezyjnych (art. 48 pgik)

A skoro w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629), to warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno wykroczenie — niszczenie znaków geodezyjnych (art. 48 pgik).


niszczenie znaków geodezyjnych

Znak geodezyjny na wierzchołku Zadnich Jatek. Kliknij w krzyżyk a przeniesiesz się w inną rzeczywistość (fot. Magdalena Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Zgodnie z ustawową definicją znak geodezyjny to znak z trwałego materiału, określający położenie punktów osnowy geodezyjnej (art. 2 pkt 5 pgik). Osnową geodezyjną natomiast nazywamy… no dobra, łatwiej byłoby mi wyłuszczyć istotę zakazu dowodzenia ponad osnowę dokumentu (art. 247 kpc).

Znaki geodezyjne podlegają ochronie prawnej (art. 15 pgik), co jednak — w przypadku umieszczenia znaku na nieruchomości — oznacza dla jej właściciela raczej kłopoty:

 • zakaz podejmowania czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego;
 • obowiązek niezwłocznego zawiadomienia starosty o tym, że znak geodezyjny jest zniszczony.

I teraz już jest z górki: zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 pgik niszczenie znaków geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie, a także brak zawiadomienia starosty o zniszczonym znaku jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny do 5 tys. złotych.

art. 48 ust. 1 pkt 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego
Kto:
3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
— podlega karze grzywny.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Słowem, szanowny P.T. Czytelniku: pada czy nie pada — w swoim własnym dobrze pojętym interesie lepiej wyjść z chałupy i zerknąć czy stalowa gałka wmurowana w ścianę budynku (lub kamienny słupek wbity w glebę) są na swoim miejscu.

6 comments for “Niszczenie znaków geodezyjnych (art. 48 pgik)

 1. shu
  7 października 2016 at 10:52

  Można zbudować na słupku skalniak. Znak nie zostanie zniszczony a geodeci nie będą nam włazić na ogródek.

  • 7 października 2016 at 13:04

   O ile ktoś się nie przyczepi, że to uszkadzanie znaku.

   • ajax
    7 października 2016 at 19:00

    Przykryjesz słoikiem, a na słoiku i wokół skalniak. „Wysoki sądzie ja niszczę. Przecież ja ten krzyżyk osłoniłem tak, żeby nawet kropla deszczu nie spadła”

 2. Paweł Kotowski
  1 maja 2017 at 19:07

  geodezja portal, portal geodezyjny, forum geodezyjne: http://www.geodezja24.pl

 3. Anonim
  25 kwietnia 2018 at 23:01

  Mam od 2016 roku nowego sąsiada gruntu którym jest młody rolnik i niszczy punkty graniczne zaoruje miedze a po zwróceniu mu uwagi razem z tatusiem gonią mnie z siekierą po mojej działce .rozumy to chyba mają z dupy wystaje!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.