Projekt ustawy w/s przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Krótko i na temat: w serwisie internetowym Sejmu pojawił się rządowy projekt ustawy mającej na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa („wirusa SARS-CoV-2 zwanego „COVID-19”, tzw. „koronawirusa”; projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

W szczególności projekt mający przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa przewiduje:

 • uprawnienie polecenia pracownikowi zdalnego wykonywania pracy (poza określonym w umowie miejscem jej wykonywania);
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko (maksymalnie do 14 dni); osobny przepis przewiduje możliwość zamknięcia przez ministra jednostek systemu oświaty i uczelni wyższych;
 • wyłączenie odpowiedzialności przewoźników (lotniczych, kolejowych, drogowych) oraz podmiotów zarządzających lotniskami i dworcami kolejowymi za szkodę (w szczególności brak możliwości przewozu) wyrządzoną uzasadnionymi działaniami władz publicznych związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • obowiązek nieodpłatnego publikowania w mediach zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego określających sposób postępowania w przypadku zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się chorób zakaźnych;
 • obowiązek stosowania się do zaleceń sanepidu związanych z zagrożeniami epidemicznymi i zakaźnymi przez wszystkie osoby przebywające na terytorium Polski;
 • możliwość użycia oddziałów wojskowych dla wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem zagrożeń epidemicznych lub chorób zakaźnych;
 • obowiązek wysyłania przez operatorów telekomunikacyjnych komunikatów związanych z sytuacją kryzysową;
 • możliwość zwolnienia towarów i usług niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa spod przepisów o zamówieniach publicznych; wyłączeniu stosowania prawa budowlanego w odniesieniu do obiektów, które są niezbędne dla walki z koronawirusem;
 • w przypadku organizatorów imprez turystycznych: uprawnienie do zwrotu — jeśli podróżny zrezygnuje z wyjazdu bezpośrednio w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 — wpłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 • możliwość nakazania samorządom, spółkom o większościowym kapitale Skarbu Państwa, zakładom opieki zdrowotnej, podjęcia określonych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (głównie związanych z organizacją służby zdrowia i rozdysponowaniem produktów leczniczych);
 • możliwość ograniczenia obrotu określonymi produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywnościowego i wyrobami medycznym — pod karą od 10 tys. do 5 mln złotych.

Dla jasności: zgodnie z projektem ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi ma wejść w życie w dniu następującym po promulgacji w Dzienniku Ustaw (bo właśnie takie sytuacje uzasadniają tak krótkie terminy vacatio legis)

PS ciekawe, że nie ma ustawowego nakazu mycia rąk (np. po wyjściu z toalety), bo jak się okazuje nawet z tym część ludzi miewa jeszcze problem…

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) — jest parę zmian względem projektu.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

34 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
34
0
komentarze są tam :-)x