Sędziemu nie wolno instruować strony i obiecywać korzystnego orzeczenia

Czy sędzia może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną za kontakty ze stroną? Czy instruowanie strony, która nie wie jakie czynności może podjąć, stanowi uchybienie godności urzędu? Czy sędzia, który namawia do składania fałszywych zeznań i obiecuje korzystne orzeczenie, może być złożony z urzędu lub pozbawiony stanu spoczynku? (wyrok Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2019 r., I DSK … Czytaj dalej