Czy niewypłacalny przedsiębiorca, który nie zgłosił wniosku upadłościowego, może mieć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Konstrukcja produktu jako utwór

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony wobec przedsiębiorcy, który mimo upadłości nie złoży w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości — to oczywista oczywistość. Czy to jednak oznacza, że każde uchybienie terminu na wniesienie wniosku upadłościowego — niezależnie od jego przyczyn i skutków — będzie oznaczało nałożenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej? (postanowienie Sądu Najwyższego dnia … Czytaj dalej