Czy oczywisty błąd procesowy sądu może być korygowany uchwałą SN?

Czy oczywisty błąd procesowy sądu może być naprawiony poprzez uchwałę Sądu Najwyższego? Czy jednak sąd odwoławczy powinien wychwycić takie potknięcie i reagować samodzielnie? postanowienie Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r. (III CZP 92/18) Uchwały podejmowane przez Sąd Najwyższy na podstawie art. 390 § 1 kpc nie mogą być środkiem do eliminowania oczywistych błędów procesowych … Dowiedz się więcej

Nakaz zapłaty doręcza się pod adres zamieszkania pozwanego

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

A skoro kilka dni temu takim szerokim echem odbiła się kwestia rzekomo nieprawidłowego doręczenia pozwu w sprawie Dorota Wellman vs. Jacek Piekara, to chyba mamy dobry czas na kilka akapitów o tym jakie konsekwencje ma doręczenie nakazu zapłaty pod nieprawidłowy adres? — oraz co to znaczy, że pozew doręcza się pod adres zamieszkania pozwanego? (postanowienie … Dowiedz się więcej