Znów jest wstrzymanie biegu terminów (bo koronawirus)

Kolejna inkarnacja ustawy COVID-owej i kolejne figury kontredansu dotyczącego terminów… Od dziś jest nie tylko możliwość wstrzymania biegu terminów na załatwianie spraw administracyjnych, ale też extra-uprawnienie dla stron do przywrócenia uchybionego terminu (a to za sprawą ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem … Czytaj dalej

Przebywanie na kwarantannie usprawiedliwia wniosek o przywrócenie terminu

kwarantanna przywrócenie terminu

Czy obowiązkowa kwarantanna może usprawiedliwiać wniosek o przywrócenie terminu? Czy jednak fakt, że strona nie może — pod rygorem kary — ruszać się z domu, nie jest wystarczający dla uchybienia terminu do wniesienia pisma procesowego? (postanowienie Sądu Najwyższego z 4 listopada 2020 r., V KK 358/19). Orzeczenie dotyczyło złożonego przez obrońcę oskarżonego wniosku o przywrócenie … Czytaj dalej

Decyzji dotyczącej jednoosobowego przedsiębiorcy nie może odebrać pracownik jego firmy

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

Na ciekawe orzeczenie dotyczące problematyki doręczenia decyzji administracyjnej do rąk własnych adresata zwrócił niedawno uwagę Patryk Słowik w „Gazecie Prawnej” („Pisma do szefa nie może odebrać asystentka. Wyrok NSA odciśnie piętno na praktyce urzędów”). Dziś zatem i na tutejszych łamach czas na kilka akapitów o tym jak wyglądają przepisy o doręczeniu korespondencji w sprawie administracyjnej … Czytaj dalej

Przywrócenie terminu procesowego po półtora roku wymaga wskazania wyjątkowego wypadku usprawiedliwiającego zwłokę strony

Niezależnie od tego z epidemią poradzimy sobie szybko czy nieco później, koronawirus z pewnością jeszcze przez dłuższy czas będzie powracał w procesach: albo strona z czymś nie zdąży, albo chociaż spróbuje powołać się na pandemię. To chyba dobry czas na kilka akapitów o tym czy strona może przypomnieć sobie o upływającym terminie wiele miesięcy po … Czytaj dalej

Czy fałszywa przyczyna wypowiedzenia może być podstawą przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy?

Czy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę może być uzasadniony tym, że pracodawca oszukał pracownika co do prawdziwej przyczyny wypowiedzenia — zaś pracownik dowiedział się o prawdziwej przyczynie dopiero po pewnym czasie? wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r. (II PK 246/17) Dowiedzenie się przez pracownika już po … Czytaj dalej