Czy gmina może odmówić wynajmu placu cyrkom, w których występują zwierzęta?

Mickey Mouse Protection Act

A skoro w niedzielę było o tym, że jeśli są przepisy pozwalające karać nielegalne kluby go-go, nie powinno się występować z powództwem o ochronę dóbr osobistych — sobotni poranek jawi mi się jako dobry moment na garść podchwytliwych pytań: czy gmina może dyskrecjonalnie uniemożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z określonej branży? Dodajmy, że branży, … Czytaj dalej