Czy „sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy” to klauzula abuzywna?

Prawa autorskie zdjęć produktów

Czy poddanie sporów wynikających ze sprzedaży konsumenckiej kognicji sądu właściwego ze względu na miejsce wykonania umowy sprzedaży to klauzula abuzywna — bo ogranicza prawa konsumenta jeśli chodzi o wybór sądu, przed który chce wytoczyć powództwo przeciwko sprzedawcy? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 marca 2017 r., sygn. akt VI ACa 2075/15). Powód wniósł o uznanie … Dowiedz się więcej