Czy duet wspólnie nagrywający płytę jest spółką cywilną?

wyznaczenie inkasenta tantiem ważność licencji

Tematyka twórczości artystycznej nie pojawia się na łamach tak często jakbym tego chciał, dziś jednak nadrabiam te zaległości. Dziś zatem krótkie pytanie: czy zespół muzyczny jest lub powinien być spółką cywilną? Czy w ogóle wspólna twórczość wymaga jakiegoś rodzaju sformalizowania? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VI ACa 159/16). W … Czytaj dalej