Dziś Trybunał wydał wyrok. Zobacz jaki Trybunał. Warto też sprawdzić jaki wyrok.

Pierwsza ofiara RODO? Nie, poseł Czarnecki

Czysto sygnalizacyjnie: w wydanym wyroku z 6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny (P 5/14) orzekł, iż art. 420 par. 2 zd. 2 kodeksu wyborczego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 oraz 184 w zw. z art. 169 ust. 2 Konstytucji RP. art. 420 ustawy kodeks wyborczy § … Czytaj dalej