Czy korzystny dla skazanego wyrok ETPCz jest podstawą do wznowienia postępowania karnego?

Czy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono naruszenie praw człowieka w postępowaniu karnym, jest podstawą do podważenia wyroku wydanego w tym postępowaniu? Czy oskarżonemu przysługuje wznowienie postępowania karnego po wyroku ETPCz korzystnym dla oskarżonego — czy jednak może zależeć to od treści samego wyroku? postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lutego 2019 r. (II … Czytaj dalej