Czy uzasadnienie projektu ustawy może posłużyć do wykładni jej przepisów?

Uzasadnienie projektu ustawy to jeszcze jeden dokument, w którym rak może być rybą (np. „pieniądz elektroniczny” w projektowanym art. 279a kk). Czy zatem sąd może posłużyć się uzasadnieniem projektu w procesie wykładni przepisów? Czy jednak źródłem prawa jest przepis, więc nie można odszukiwać normy prawnej poza literą prawa? Pytania dość filozoficzne, acz zdarzają się sytuacje, … Czytaj dalej