Zwłoka dłużnika a zobowiązanie czynienia (uchwała SN III CZP 106/15)

Pozostając jeszcze na chwilę przy Sądzie Najwyższym: warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną uchwałę SN sprzed paru dni — a mianowicie tę, w której odniesiono się do pytania o dopuszczalność wykonania przez wierzyciela czynności nakazanej dłużnikowi — w przypadku zwłoki dłużnika — na koszt tego dłużnika. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. … Czytaj dalej