Urząd nie odebrał korespondencji przesłanej via ePUAP? To problem urzędu!

Czy nieodebranie korespondencji ze skrzynki odbiorczej ePUAP organu — wskutek nieumiejętności lub niewiedzy pracownika — jest okolicznością usprawiedliwiającą uchybienie terminu? Czy jednak adresat korespondencji urzędowej musi tak zorganizować swoją pracę, by wszystkie wiadomości docierały i były odczytywane na bieżąco? nieprawomocne postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 listopada 2021 r. (IV SO/Wr 23/21)Wszelkie kwestie organizacyjne związane z … Dowiedz się więcej