Przewlekłość w rozpatrywaniu skargi przez PUODO

Czy półtora roku oczekiwania na decyzję PUODO w sprawie wniesionej skargi na przetwarzanie danych osobowych to długo czy krótko? Czy PUODO powinien prowadzić postępowania w tempie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego, czy jednak ustawa o ochronie danych osobowych określa inne terminy załatwiania spraw? Czy przewlekłość w rozpatrywaniu skargi przez PUODO może być przesłanką zasądzenia sumy … Czytaj dalej

Bezczynność w sprawie o bezczynność (niewykonanie prawomocnego wyroku sądu administracyjnego)

współczynnik zbywalności pojazdu

Co ma zrobić strona, jeśli urząd nie załatwia jej sprawy w terminie? Może złożyć skargę na bezczynność. Co ma zrobić strona, jeśli urząd nie wykonuje wyroku wydanego w sprawie o bezczynność? Może złożyć skargę na bezczynność wynikającą z niewykonania prawomocnego wyroku. wyrok NSA z 13 marca 2020 r. (I OSK 645/19) Niewykonywanie wyroków sądów — … Czytaj dalej