Urząd nie odebrał korespondencji przesłanej via ePUAP? To problem urzędu!

Czy nieodebranie korespondencji ze skrzynki odbiorczej ePUAP organu — wskutek nieumiejętności lub niewiedzy pracownika — jest okolicznością usprawiedliwiającą uchybienie terminu? Czy jednak adresat korespondencji urzędowej musi tak zorganizować swoją pracę, by wszystkie wiadomości docierały i były odczytywane na bieżąco? nieprawomocne postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 listopada 2021 r. (IV SO/Wr 23/21)Wszelkie kwestie organizacyjne związane z … Dowiedz się więcej

Urząd nie może zawiesić postępowania w/s informacji publicznej ze względu na epidemię koronawirusa

przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Czy w ramach dostępu do informacji publicznej można żądać informacji o nagrodach i premiach wypłacanych miejskim urzędnikom? Nie, to pytanie nie jest ciekawe, to oczywista oczywistość. Czy burmistrz ma prawo zawiesić postępowanie dotyczące udzielenia informacji publicznej ze względu na epidemię koronawirusa (z powołaniem się na art. 15zzs ust. 1 ustawy w/s COVID-19)? — oto jest … Dowiedz się więcej