Obowiązek lokalizacji dzwoniących pod numer alarmowy 112 dotyczy także telefonów bez kart SIM (wyrok TSUE C-417/18)

dyżur pozazakładowy czas pracy

A teraz coś z całkiem innej beczki: w wydanym wczoraj wyroku TSUE stwierdził, że lokalizacja dzwoniących pod numer 112 — jednolity europejski numer alarmowy — nie może zależeć od tego czy w telefonie jest karta SIM czy jej nie ma. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 5 września 2019 r. (C‑417/18)1) [dyrektywa o usłudze powszechnej 2002/22/WE] … Czytaj dalej