Dokumentacja fotograficzna badań technicznych pojazdu i inne ciekawostki w projekcie nowelizacji pord

dokumentacja fotograficzna badań technicznych pojazdu

Krótko i na temat: w serwisie RCL pojawił się projekt nowelizacji przepisów określających zasady przeprowadzania badań technicznych pojazdów mechanicznych (projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw). A mianowicie, w których i na pewno nie wyczerpujących tematu punktach: z badań technicznych pojazdu będzie sporządzana dokumentacja fotograficzna (wyjąwszy pojazdy służb … Dowiedz się więcej