Dokumentacja fotograficzna badań technicznych pojazdu i inne ciekawostki w projekcie nowelizacji pord

dokumentacja fotograficzna badań technicznych pojazdu

Krótko i na temat: w serwisie RCL pojawił się projekt nowelizacji przepisów określających zasady przeprowadzania badań technicznych pojazdów mechanicznych (projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw). A mianowicie, w których i na pewno nie wyczerpujących tematu punktach: z badań technicznych pojazdu będzie sporządzana dokumentacja fotograficzna (wyjąwszy pojazdy służb … Czytaj dalej

Regres ubezpieczeniowy dotyczy tylko szkody wynikającej z wypadku

regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy oznacza, że ubezpieczyciel, który wypłacił poszkodowanemu należne mu odszkodowanie, może dochodzić zwrotu wynikających z tego kosztów od sprawcy zdarzenia (np. wypadku). Czy to jednak oznacza, że roszczenia obejmują wszystkie należności wypłacone poszkodowanemu, czy jednak tylko takie, które mają bezpośredni związek z wypadkiem? (nieprawomocny wyrok SR w Gdyni z 1 lipca 2020 r., VI … Czytaj dalej