Czy można żądać odszkodowania za utratę dochodu z nielegalnej działalności?

Krótko i na temat: czy utrata dochodu z nielegalnej działalności — na przykład urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji — może być skutecznie dochodzona przed sądem? ((wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 r., I CSK 161/16). Sprawa dotyczyła odszkodowania od urzędu celnego za uchylone zajęcia urządzeń do gier rozrywkowych: spółka zawarła szereg umów o … Czytaj dalej