Nowe przepisy w/s prowadzenia dokumentacji pracowniczej (od 1 stycznia 2019 r.)

Krótko i na temat: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie MRPiPS regulujące szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym w postaci elektronicznej, a także odbioru własnej dokumentacji przez pracowników (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Dz.U. z 2018 r. poz. 2369). … Czytaj dalej