Nieważność decyzji administracyjnej w Trybunale (P 46/13)

Zapowiada się kolejna interesująca sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż 12 maja 2015 r. TK będzie wyrokował co do oceny na ile wynikające z art. 156 par. 2 kpa ograniczenie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa jest zgodne z Konstytucją RP (sprawa ma sygnaturę P 46/13). Kodeks postępowania administracyjnego wprowadza pewne ograniczenia co … Czytaj dalej