Właściciel WiFi nie odpowiada za naruszenie praw autorskich przez użytkowników (opinia rzecznika do sprawy C-484/14)

Czysto informacyjnie ale takie rzeczy warto chyba zawsze podkreślać: w dzisiejszej opinii (do sprawy TSUEC-484/14) rzecznik generalny Maciej Szpunar wyraził pogląd, iż:

Podmiot prowadzący sklep, bar lub hotel, który oferuje bezpłatnie i publicznie sieć Wi-Fi, nie jest odpowiedzialny za dokonane przez użytkowników naruszenia praw autorskich.

Spór dotyczy oczywiście odwiecznego problemu: czy właściciel otwartego hot-spota może ponosić odpowiedzialność za czyny użytkowników korzystających z jego łącza, nawet jeśli są one bezprawne. Nie zmienia faktu, że dostęp do Wi-Fi był otwarty dla każdego (nie był ograniczony hasłem) ani też, że ów właściciel nie kontroluje ruchu w inny sposób.


Właściciel WiFi nie odpowiada za naruszenie praw autorskich

Właściciel WiFi nie odpowiada za naruszenie praw autorskich popełnionych przy pomocy jego łącza.


Pytanie powstało wokół sporu o odpowiedzialność właściciela sklepu, w którym udostępniona została publicznie sieć Wi-Fi, a przez którą to sieć udostępniono plik do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Sony.
Sąd I instancji stwierdził, że właściciel nie odpowiada wprawdzie za naruszenie praw Sony, ale rozważał możliwość uznania go pośrednio odpowiedzialnym za naruszenie — a to poprzez brak zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Zdaniem rzecznika generalnego właściciel Wi-Fi nie może odpowiadać, nawet na zasadzie pomocnictwa (por. Art. 422 kc — pomocnictwo i orzecznictwo) — natomiast sąd może wydać stosowny nakaz, który został określony jako: (i) nakaz deaktywacji łącza internetowego, (ii) nakaz zabezpieczenia łącza hasłem, (iii) nakaz kontrolowania ruchu — i zagrozić właścicielowi WiFi grzywną w przypadku niewykonania nakazu.

Dla przypomnienia: tematyka odpowiedzialności za niezabezpieczone WiFi była już przeze mnie poruszana, por. Odpowiedzialność za niezabezpieczone WiFi (oraz za niemożliwość ustalenia danych użytkownika portalu) oraz Właściciel WiFi nie odpowiada za szkody wywołane przy użyciu jego łącza, nawet jeśli nie ustawił hasła do routera).

Opinia rzecznika to jeszcze nie wyrok, ale sądzę, że w orzekaniu konkluzja nie będzie inna.

2 comments for “Właściciel WiFi nie odpowiada za naruszenie praw autorskich przez użytkowników (opinia rzecznika do sprawy C-484/14)

 1. Adam314
  17 marca 2016 at 11:02

  Próbuję porównać ten problem do innych problemów podobnej natury. Czy właściciel samochodu odpowiada za jego nieuprawnione użycie? Nie, o ile zabezpieczył pojazd. Czy właściciel działki odpowiada za to, że ktoś zakopie w niej zwłoki? Chyba nie, o ile sam się do tego nie przyczynił. Czy właściciel mieszkania odpowiada za poczynania lokatorów?

  • 17 marca 2016 at 11:26

   Co do samochodu: „zabezpieczył”… nie tak prosto, bo warunki odpowiedzialności (karnej, a ściśle: wykroczeniowej) są określone dość szczegółowo — art. 96 kw („dopuszcza” do prowadzenia pojazdu w sposób niezgodny z przepisami).

   Dopiero od tego momentu można się zastanawiać na ile popełnienie wykroczenia skutkującego szkodą na osobie trzeciej może powodować odpowiedzialność cywilną posiadacza/właściciela auta. Ale to też bez bezpośredniego przełożenia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.