„Mały ZUS plus”

I jeszcze jedna zaległość z ostatniego dnia ubiegłego roku, kiedy to rzutem na taśmę opublikowano przepisy wprowadzające tzw. „mały ZUS plus”, czyli możliwość odprowadzania nieco niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2019 r. poz. 2250).

A mianowicie:

  • każda „osoba z firmą” (CEIDG), która w 2019 r. prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzysta z ulgi na start (art. 18 prawa przedsiębiorców), a której przychód w 2019 r. nie jest wyższy niż 120 tys. złotych, będzie mogła skorzystać z prawa do obliczenia składek od niższej podstawy (art. 18c ust. 1 usus; na dziś w nim jest przychód w wysokości „trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia”);
  • podstawa wymiaru składek nie może być jednak ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r., ani niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku (dla przypomnienia: w 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2,6 tys. złotych);

art. 18c ust. 1-2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w brzmieniu od 1 lutego 2020 r.)
1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej „dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej”, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.
2. Podstawa wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

  • podstawę wymiaru składek każdy przedsiębiorca ustala sobie sam „mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym [tj. 2019], obliczony zgodnie z ust. 4, przez współczynnik 0,5″ (przy okazji znika współczynnik ogłaszany przez ZUS w Monitorze Polskim — nowelizacja uchyla art. 18c ust. 5-6);
  • natomiast algorytm, o którym mowa w art. 18c ust. 4 usus, wygląda następująco: roczny dochód w 2019 r. dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności (np. 365 jeśli ktoś zajmował się biznesem przez cały rok), wynik mnożymy przez 30;
  • są wyjątki: inaczej roczny przychód definiuje się w przypadku osób na karcie podatkowej i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, art. 18c ust. 12 usus);
  • warunkiem skorzystania z „małego ZUS plus” przez osoby, które właśnie założyły lub odwiesiły działalność gospodarczą, a nie korzystały z aktualnie (jeszcze w styczniu 2020 r.) obowiązującego „małego ZUS”, jest zgłoszenie do ZUS (art. 36 ust. 4a usus), natomiast przedsiębiorcy, którzy już ją prowadzą i biorąc pod uwagę wyniki 2019 r. muszą się wyrejestrować i ponownie zarejestrować w ZUS w terminie do końca lutego 2020 r. (art. 5 ust. 1 nowelizacji);

art. 5 ustawy nowelizacyjnej
1. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, który ustala na 2020 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i:
1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w sposób inny niż określony w art. 18c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie danych dotyczących tytułu ubezpieczenia przez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, zawierającego prawidłowe dane,
2) rozpoczął lub wznowił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w lutym 2020 r., dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1
— w terminie do końca lutego 2020 r.

  • kolejnym obowiązkiem korzystającego z „małego ZUS plus” będzie przekazanie ZUS-owi szeregu informacji — o formie opodatkowania w 2019 r., rocznym przychodzie i rocznym dochodzie w 2019 r. oraz o ustalonej podstawie wymiaru składek w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji rozliczeniowej (w przypadku płatników opłacających składki tylko za siebie samego, art. 18c ust. 9 usus);
  • zaś na żądanie ZUS ubezpieczony ma obowiązek wykazać prawdziwość i prawidłowość tych informacji, przedstawiając stosowne dokumenty (art. 48c usus).

Nowelizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych wprowadzająca „mały ZUS plus” wchodzi w życie 1 lutego 2020 r. — i to jest całkiem dobra zmiana, proszę państwa.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

9 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
9
0
komentarze są tam :-)x